Ik vertrouw mij toe aan Uw Genade

| | Comments (1)

Pietro_Cavallini.jpg

To my surprise and my delight, what did I learn this morning but that a prayer of mine, a litany that I wrote some time ago, has been translated into Dutch by the kind people at Kleinood van Liefde. I hope that my dear friends at the Clarissenklooster in Eindhoven see this!

Litanie van vertrouwen in de Genade van Christus

Laat Uw Genade, o Heer, met ons zijn,
want in U hebben we ons vertrouwen gevestigd.

Voor mezelf, een arme zondaar

... ik vertrouw mij toe aan Uw Genade

Voor allen die ik gekrenkt heb
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor ieder die mij gekrenkt heeft
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor allen die Gij in mijn leven hebt gebracht
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor allen die Gij hebt toevertrouwd aan mijn gebed
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor al Uw priesters
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor mijn familie
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor de zieken
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor de stervenden
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor gevangenen
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor degenen die het verst van U zijn
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor wie U vervolgen in de leden van Uw Mystieke Lichaam
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor degenen die U doden in de ongeborenen
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor degenen die geweld plegen
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor degenen die wrok koesteren in hun hart
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor degenen die verslaafd zijn aan geld, genot en macht
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor degenen die in oneerbiedigheid, spot, en hoon, omgaan met de aanbiddelijke Mysteriën van Uw Lichaam en Uw Bloed
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor degenen die Uw Allerheiligste Naam lasteren
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor degenen die de Zondag onteren, de Dag van Uw opstanding
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor degenen die Uw Bruid, de Kerk beschimpen
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor degenen die zijn weggevallen van het Heilige katholieke geloof
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor degenen die verteerd worden door haat
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor degenen die de dood onder ogen zien in wanhoop
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor degenen die onboetvaardig blijven in hun laatste uur
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor degenen die zich van hun eigen leven beroofd hebben
... ik vertrouw hen toe aan Uw genade

Voor alle heilige zielen in het vagevuur
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor degenen die deze dag sterven
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor degenen die niet meer geloven in genade
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor degenen die weigeren om genade te tonen
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Voor alle arme zondaars
... ik vertrouw hen toe aan Uw Genade

Laat Uw Genade, o Heer, met ons zijn,
want in U hebben we ons vertrouwen gevestigd.

1 Comments

Thank you, Father Mark, you're so welcome!
(Kleinood van Liefde)

Leave a comment

About Dom Mark

Dom Mark Daniel Kirby is Conventual Prior of Silverstream Priory in Stamullen, County Meath, Ireland. The ecclesial mandate of his Benedictine community is the adoration of the Most Holy Sacrament of the Altar in a spirit of reparation, and in intercession for the sanctification of priests.

Donations for Silverstream Priory

Categories

Archives