Here, for our friends and readers in the Netherlands and in Belgium, is the Litany of Trust in the Mercy of Christ translated into Dutch.

Litanie van vertrouwen in de Genade van Christus
Laat Uw Genade, o Heer, met ons zijn,
want in U hebben we ons vertrouwen gevestigd.
Voor mezelf, een arme zondaar
… ik vertrouw mij toe aan Uw Genade
Voor allen die ik gekrenkt heb
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor ieder die mij gekrenkt heeft
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor allen die Gij in mijn leven hebt gebracht
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor allen die Gij hebt toevertrouwd aan mijn gebed
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor al Uw priesters
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor mijn familie
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor de zieken
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor de stervenden
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor gevangenen
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor degenen die het verst van U zijn
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor wie U vervolgen in de leden van Uw Mystieke Lichaam
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor degenen die U doden in de ongeborenen
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor degenen die geweld plegen
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor degenen die wrok koesteren in hun hart
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor degenen die verslaafd zijn aan geld, genot en macht
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor degenen die in oneerbiedigheid, spot, en hoon, omgaan met de aanbiddelijke Mysteriën van Uw Lichaam en Uw Bloed
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor degenen die Uw Allerheiligste Naam lasteren
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor degenen die de Zondag onteren, de Dag van Uw opstanding
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor degenen die Uw Bruid, de Kerk beschimpen
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor degenen die zijn weggevallen van het Heilige katholieke geloof
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor degenen die verteerd worden door haat
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor degenen die de dood onder ogen zien in wanhoop
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor degenen die onboetvaardig blijven in hun laatste uur
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor degenen die zich van hun eigen leven beroofd hebben
… ik vertrouw hen toe aan Uw genade
Voor alle heilige zielen in het vagevuur
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor degenen die deze dag sterven
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor degenen die niet meer geloven in genade
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor degenen die weigeren om genade te tonen
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Voor alle arme zondaars
… ik vertrouw hen toe aan Uw Genade
Laat Uw Genade, o Heer, met ons zijn,
want in U hebben we ons vertrouwen gevestigd.